А ШТА АКО…

1,100.00 

Број страна: 247
Писмо: Ћирилица
Повез: Mеки
Година издања: 2018

Опис

Књига „А шта ако…“ Пег Титл представља успешан покушај да се на једном месту нађу сви у филозофији иоле познатији мисаони експерименти. Тиме је потпуно оправдан њен поднаслов „Сабрани мисаони експерименти у филозофији“, који може и да завара, јер релевантност присутних мисаоних експеримената далеко надилази оквире академских филозофских интересовања и погађа удаљене интелектуалне дисциплине попут физике и политичке науке.

Пег Титл је, у стилу веште познате популаризаторке филозофије, одломке из оригиналних филозофских текстова у којима су изложени мисаони експерименти пропратила језгровитим и инспиративним коментарима, превасходно усмереним на буђење радозналости код читалаца, приморавајући их да себи поставе питања од практичног животног значаја, далеко од пуке интелектуалне игре или научнопопуларне разбибриге. У том смислу, она успева у још једној својој отворено изнетој намери, а то је да овом књигом пружи својеврстан увод у филозофију.

Подељена према кључним филозофским дисциплинама, књига поставља темељна питања о природи људског знања, духа и језика, о стварности, простору и времену, појмовима доброг и лепог, исправности наших поступака, као и о праведности друштвених уређења. Питања се кроз међусобно надовезивање одломака из књига и текстова и кроз ауторкине продорне коментаре гранају у најразличитије области науке, попут компјутерске науке, когнитивне психологије, лингвистике или теорије игара. Природно су повезана и лако се групишу, што омогућава читаоцу да увиди везу између наизглед разнородних проблема унутар целине људског знања. Тај квалитет књига дугује самој природи мисаоних експеримената да стварају парадоксе, ситуације у којима из савршено прихватљивих премиса и исправним закључивањем долазимо до збуњујућих и тешко прихватљивих закључака.

Решавање или још боље разрешавање парадокса је филозофска делатност у правом смислу, а његова успешност зависи од успеха филозофије да људско знање повеже у целину у епохи његове растуће фрагментираности. У том успеху можда лежи највеће скривено достигнуће ове књиге.

Коментари

Још нема коментара.

Прокометаришите први “А ШТА АКО…”